Ditt liv, dine rettigheter

Til deg som er ung, om dine rettigheter i en religiøs oppdragelse.
skyer