Ditt liv, dine rettigheter

Til deg som er ung, om dine rettigheter i en religiøs oppdragelse.

«Pappa var eldste, og det hang hele tiden at jeg måtte døpe meg, ellers risikerte han å miste stillingen. Så jeg døpte meg»

Du har tanke-, tros- og samvittighetsfrihet

Les mer her..

«Hvis man søkte etter noe kritisk på internett åpnet vi opp døra til Satan, lærte vi»

Du har ytringsfrihet

Les mer her..

«Jeg stilte ganske uskyldige spørsmål, men fikk da vite at jeg var kritisk, og at all kritikk kommer fra Satan»

Du har rett til å uttrykke synspunktene dine

Les mer her..

«Vi lærte at hvis noen er syke, så er det fordi vi ikke har bedt nok eller fordi vi har syndet»

Du har rett til god helse

Les mer her..

Noen ungdommer som vokser opp i strenge religiøse miljøer opplever at deres rettigheter dessverre blir utfordret. Dette nettstedet skal bidra til at du som er ung:

  • Får økt kunnskap om egne rettigheter
  • Kan identifisere negativ sosial kontroll og rettighetsbrudd dersom det rammer deg selv eller andre ungdommer
  • Lettere kan ta egne valg og søke nødvendig hjelp dersom du trenger det

Andre gode ressurser du kan bruke, er:

Ung.no

Offentlig og kvalitetssikret Ung.no  Er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.  

Les mer ...

Røde Kors-telefonen

Telefonen er åpen mandag til fredag, mellom kl. 09.00 og 16.00. Vi som jobber i Røde Kors-telefonen har taushetsplikt. Du kan være anonym.  

Les mer ...

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er en nødtelefon for barn og unge. Det finnes 15 store barnevernvakter i Norge  

Les mer ...

Hjelpekilden - Hjelp, støtte og informasjon

Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.

Les mer ...

Nora

Nettportal for ungdom som opplever overvåkning, kontroll og tvang.

StorTro.no

Nettsted som gir informasjon til fagpersoner som møter barn og unge som vokser opp i strenge religiøse miljøer

Om FRI TRO

Om oss (mal)

I forbindelse med Norges rapportering til FNs komité for barns rettigheter arrangerte Redd Barna sammen med Hjelpekilden Norge høsten 2017 en «rettighetsworkshop» med 13 ungdommer i alderen 16–25 år. Felles for deltagerne var at de hadde bakgrunn fra strenge religiøse miljøer i Norge – miljøer preget av negativ sosial kontroll og avstand til samfunnet utenfor menigheten.

I løpet av workshopen fortalte flere av ungdommene at de aldri hadde fått vite at de hadde rettigheter som for eksempel trosfrihet, ytringsfrihet og utdannelse.

Denne brosjyren skal bidra til at dere som er unge:

— får økt kunnskap om egne rettigheter,

— kan identifisere negativ sosial kontroll og rettighetsbrudd dersom det rammer dere selv eller andre ungdommer,

— lettere kan ta egne valg og søke nødvendig hjelp dersom dere trenger det.

Brosjyren er laget med støtte fra IMDi i samarbeid med Redd Barna og Født Fri.

FNs konvensjon om barns rettigheter er en avtale som nesten alle land i verden har forpliktet seg til å følge. I barnekonvensjonen står det hva alle barn og unge under 18 år har krav på. Norge har forpliktet seg til å følge barnekonvensjonen og har gjort den til norsk lov.

Hjelpekilden
Hjelpekilden

Hjelp, støtte og informasjon

Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.

Vi jobber også med informasjon om religiøse miljøer, integreringsspørsmål, psykisk helse, barns rettigheter og flere andre tema som berører religiøse utbrytere.

Hjelpekilden er medlem av Frivillighet Norge, og mottar prosjektstøtte fra Extrastiftelsen og IMDi i samarbeid med Redd Barna. Vi er også medlem av paraplyorganisasjonen Rådet for psykisk helse.

Hjelpekilden

Hjelp, støtte og informasjon

Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.

Vi jobber også med informasjon om religiøse miljøer, integreringsspørsmål, psykisk helse, barns rettigheter og flere andre tema som berører religiøse utbrytere.

Hjelpekilden er medlem av Frivillighet Norge, og mottar prosjektstøtte fra Extrastiftelsen og IMDi i samarbeid med Redd Barna. Vi er også medlem av paraplyorganisasjonen Rådet for psykisk helse.

Redd Barna
Redd Barna

Redd Barna

Født Fri
Født Fri

Født Fri

IMDi
IMDi

IMDi

Dine rettigheter

Du har tanke-, tros- og samvittighetsfrihet

Les mer ...

Du har ytringsfrihet

Les mer ...

Du har rett til å uttrykke synspunktene dine, bli hørt og tatt på alvor

Les mer ...

Du har rett på et privatliv

Les mer ...

Du har rett til å bli beskyttet mot skadelig informasjon

Les mer ...

Du har rett til å bli beskyttet mot misbruk

Les mer ...

Du har rett til god helse

Les mer ...

Du har rett til utdannelse

Les mer ...

Du har rett til hvile, fritid og lek

Les mer ...

Har du noen spørsmål? 

Fyll ut skjema, så svarer vi deg så godt vi kan!

917 72 706
Byfogd Sandbergs gate 5, 1532 MOSS
Orgnr 998 641 233

 

Barnekonvensjonen

Kortversjon av Barnekonvensjonen

Les mer ...

Rettigheter fra barnekonvensjonen som er berørt på denne nettsiden:

Les mer ...

Besøk oss på facebook

11.12.19 12:17
Hvorfor opplever konservative kristne seg som en målgruppe for for en slags antikristen kampanje når vi drøfter homoterapi?
Les på Facebook
11.12.19 10:15
For «Christian» ble mangelen på glede og kjærlighet i oppveksten til et brennende ønske om å leve «etter Guds ord» i et heterofilt monogamt ekteskap.
Les på Facebook
10.12.19 15:25
Ser norsk ut, snakker norsk, men er likevel ikke norsk i det hele tatt.
Les på Facebook
10.12.19 09:15
Kunne du tenke deg å støtte Hjelpekildens virksomhet?
Les på Facebook

Vår brosjyre

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.