Om FriTro.no

I forbindelse med Norges rapportering til FNs komité for barns rettigheter arrangerte Redd Barna sammen med Hjelpekilden Norge høsten 2017 en «rettighetsworkshop» med 13 ungdommer i alderen 16–25 år. Felles for deltagerne var at de hadde bakgrunn fra strenge religiøse miljøer i Norge – miljøer preget av negativ sosial kontroll og avstand til samfunnet utenfor menigheten.

I løpet av workshopen fortalte flere av ungdommene at de aldri hadde fått vite at de hadde rettigheter som for eksempel trosfrihet, ytringsfrihet og utdannelse.

Dette nettstedet skal bidra til at dere som er unge:

  • får økt kunnskap om egne rettigheter,
  • kan identifisere negativ sosial kontroll og rettighetsbrudd dersom det rammer dere selv eller andre ungdommer,
  • lettere kan ta egne valg og søke nødvendig hjelp dersom dere trenger det.

Nettstedet er laget med støtte fra IMDi i samarbeid med Redd Barna og Født Fri.

FNs konvensjon om barns rettigheter er en avtale som nesten alle land i verden har forpliktet seg til å følge. I barnekonvensjonen står det hva alle barn og unge under 18 år har krav på. Norge har forpliktet seg til å følge barnekonvensjonen og har gjort den til norsk lov.