Dine rettigheter

Du har rett til å bli beskyttet mot skadelig informasjon

Vi lærte på møtene at helvete var som når det brant som verst inni vedovnen, og der ble man i ALL EVIGHET om man ikke klarte å leve etter menighetens regler. Jeg visste jeg ikke kom til å klare det, og det gjør noe med en.
Det som skremte meg mest, er et tegnet bilde av en soldat som holder et spedbarn opp-ned – klar til å hugge det i to! Dette var i barneboka, den gule, «Min bok med fortellinger fra Bibelen», i historien om to kvinner som begge påstår at barnet er deres.

Barnekonvensjonens artikkel 17 forteller at alle barn skal beskyttes mot skadelig infor- masjon. Selv om barn har rett på informasjon, så er det noe informasjon som de ikke har godt av, og som de skal beskyttes mot. Å bli utsatt for skremmende informasjon kan være skadelig for barns utvikling og kan i noen tilfeller kalles psykisk vold.

Noen religiøse miljøer mener at verden utenfor miljøet er styrt av onde krefter. Noen som har vokst opp i slike miljøer, forteller at foreldre viser voldelige bilder og tv-innslag for at barna skulle forstå hvor farlig verden utenfor menig- heten er. I noen menigheter har de også egne blader og bøker med skremmende illustrasjoner som viser hvordan det skal bli når dommedag kommer.

Læren om dommedag og helvete har gjort mange barn og unge redde for fram- tiden og redde for onde krefter. Noen har hatt behov for profesjonell hjelp i voksen alder for å bearbeide denne angsten. Enkelte har fortalt at de som barn ofte hadde mareritt om det som ble fortalt, og om skremmende bilder de hadde sett.

Hvis du har opplevd å få skremmende informasjon om verden eller fremtiden, kan det være bra snakke med noen om dette. Ta det gjerne opp med helsesøster på skolen eller med noen andre voksne du har tillitt til.