Dine rettigheter

Du har rett til god helse

Der jeg var med, ble det påstått at så lenge man fulgte Guds bud, så var det ingen psykiske problemer. Syndig oppførsel er altså grunnen til at man må søke psykolog/psykiater ... Ergo er det ikke greit å søke slik hjelp.
I menigheten jeg gikk i, lærte vi at det ikke finnes noe som heter sykdom, vi er alle friske, og hvis noen er syke, så er dette fordi vi ikke har bedt nok eller fordi vi har syndet. [...] Jeg slet veldig med helsen, og slik jeg så det, så var dette fordi jeg var besatt av demoner.

Barnekonvensjonens artikkel 24 forteller at alle barn har rett til god helse. Barn har rett til å få beskyttelse mot dårlig helse og til å få best mulig behandling og helsehjelp ved behov. Helse handler ikke bare om din fysiske helse. Den handler også om psykisk helse og seksuell helse.

I noen religiøse miljøer lærer man at psykisk uhelse har sammenheng med ens tro. De vil kanskje oppmuntre den som har det vanskelig, til å pleie sitt forhold til Gud for å bli bedre. Enkelte miljøer mener også at selv fysiske helseplager kan komme som følge av mangel på tro eller som følge av at man har begått en syndig handling.

Svært mange religiøse miljøer har en restriktiv holdning til seksualitet. Fra tidlig alder kan menighetens medlemmer lære at det er galt å føle seksuell lyst, å onanere eller å ha sex før de er blitt gift. Noen har lært at demonene fryder seg når noen tar på sine egne kjønnsorganer, og at seksuelle følelser er prøvelser fra onde krefter. Mange lærer også at homofili er galt. Dette har for mange skapt en skamfølelse og et anstrengt forhold til egen seksualitet.

Selv om du kanskje har lært at bare Gud kan hjelpe deg hvis du blir syk, eller at sykdom er relatert til mangel på tro eller noe du har gjort feil, så er det svært viktig at du alltid får legehjelp når du blir syk.

Seksualitet er en del av din helse.

Men når seksualitet blir forbundet med demoner, forbud og skam, kan seksuallivet bli vanskelig i framtiden. God seksuell helse fremmer livskvalitet og mestring. Hvis du opplever seksualitet som vanskelig, så kan du snakke med helsesøster, som kan gi gode råd.