Dine rettigheter

Du har rett til hvile, fritid og lek

Etter at jeg begynte på skolen kan jeg ikke huske noe lek. Dagen var full av plikter og skolearbeid, studering og møter, lesing av blader fra menigheten. Møter tre ganger i uken, felttjenesten hver mandag. Menigheten okkuperte all tid, noe sosialt liv husker jeg ikke.
Vi skulle representere Gud i alle sammenhenger, alltid være hans tjenere og misjonærer. Jeg fikk lov til å leke med andre barn, men da var det viktig at jeg forkynte om Sannheten til dem.

Barnekonvensjonens artikkel 31 sier at alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. Dette betyr at du har rett til å være med på fritidsaktiviteter etter skolen, og at du skal ha tid til å leke og til å hvile deg. Samtidig skal du få lov til å oppleve kunst og kultur som teater, filmer og utstillinger og å lese bøker.
Noen menigheter har et høyt aktivitets- nivå med misjonering, organisering av drift eller pengeinnsamling, dugnader og egne fritidsaktiviteter. Når foreldre bruker store deler av sin fritid i menigheten, blir barna ofte tatt med på de samme aktivitetene.
Selv om arbeidet i felleskapet er hyggelig og skaper bånd mellom medlemmene i menigheten, så kan dette arbeidet lage et miljø med lite muligheter til fritid, hvile og lek utenfor trossamfunnets egne aktiviteter.

Hvis du føler at du alltid skal prestere noe i det religiøse miljøet, og at du sjeldent får tid til noe annet, så kan det gå ut over helsen din. Det er viktig å ha et liv i balanse, der fritiden ikke bare vies det religiøse miljøet, og der livet ikke bare består av krav og alvor.

Mange som har vokst opp uten nok hvile og lek, har opplevd å bli så slitne at det ikke var sunt, verken for kropp eller sinn. Noen forteller at de fremdeles har dårlig samvittighet hvis de slapper av eller er på ferie, fordi de føler at de alltid må gjøre noe nyttig. Enkelte har helseplager i dag som følge av dette.

Det er derfor viktig at du kjenner til at du har denne retten. Mange foreldre kjenner ikke til dette og trenger kunnskap. Snakk gjerne med en lærer eller helse- søster hvis livet ditt ikke gir rom for nok hvile, fritid og lek.