Dine rettigheter

Du har rett til utdannelse

I menigheten jeg gikk i, lærte vi at det ikke finnes noe som heter sykdom, vi er alle friske, og hvis noen er syke, så er dette fordi vi ikke har bedt nok eller fordi vi har syndet. [...] Jeg slet veldig med helsen, og slik jeg så det, så var dette fordi jeg var besatt av demoner.
I menigheten jeg gikk i, lærte vi at det ikke finnes noe som heter sykdom, vi er alle friske, og hvis noen er syke, så er dette fordi vi ikke har bedt nok eller fordi vi har syndet. [...] Jeg slet veldig med helsen, og slik jeg så det, så var dette fordi jeg var besatt av demoner.

Barnekonvensjonens artikkel 28 forteller at alle barn har rett til en utdannelse.
Grunnskolen gir deg de grunnleggende kunnskapene du trenger, men det er viktig å utdanne seg videre for å tilegne deg mer kunnskaper og ferdigheter, slik at du får større valgmuligheter i arbeidslivet og mindre sannsynlighet for arbeidsledighet, mer fleksibel arbeidstid og høyere inntekt. En utdannelse gir ofte også økt livskvalitet.
Noen religiøse miljøer lærer at domme- dag er nært forestående, noe som gjør at tiden fram til dommedag blir veldig verdi- full. Foreldrene og menigheten kan ofte oppmuntre ungdommene sine til å bruke tiden til å misjonere eller jobbe med sitt forhold til Gud, framfor å starte en utdan- nelse etter vanlig skolegang.

Andre har blitt oppfordret til å ta en utdannelse som skulle gagne menigheten. Mange som har fulgt disse rådene, har i voksen alder kjent på konsekvensene av at de ikke utviklet interessene sine gjennom en utdannelse og forteller at de gjerne ville ha valgt annerledes for å få et bedre liv i dag.

For noen kan det å velge å forfølge sine drømmer gjennom en utdannelse skape en konflikt med menighet og foreldre. Noen kan også føle at dette kan skade deres forhold til Gud. Enkelte kan slite med å se nytten i å bruke tiden sin på utdannelse. Men uansett hvilken framtid du ser for deg, så er økt kunnskap alltid nyttig.