Dine rettigheter

Du har ytringsfrihet

Hvis man søkte etter noe kritisk på internett, eller kanskje bare ved tanken på å søke opp informasjon, ville du åpne døra til Satan, lærte vi.
Vi fikk ikke lese eller se på medier som ga informasjon om seksualitet og kropp, andre religioner, overtro og overnaturlige hendelser, vitenskap som motstrider bibelens lære, frafalnes tanker eller ideer som inneholdt idolisering av mennesker.

Barnekonvensjonens artikkel 13 sier at alle barn har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter.

Ønsket om å beskytte barn og ungdom- mer mot en verden som forstås som farlig, kan gjøre at noen religiøse miljøer blir preget av kontroll og strenge rammer. Informasjon om storsamfunnet og informasjon som ikke stammer fra religionen, kan derfor bli sett på med kritiske blikk. Noen får derfor ikke lese hva de vil av bøker og aviser eller delta på all undervisning i skolen. For mange kan dette føre til en mangel på informasjon om storsamfunnet vi lever i, og dermed en mangel på nødvendig kunnskap.

Dette kan være særlig problematisk hvis en går på privatskole. Noen barn og unge har opplevd at skolen, i tillegg til menighet og foreldre, utøver sensur på informasjon og kunnskapen som elevene lærer. Enkelte har fortalt at læringsplanen ikke alltid blir fulgt når det gjelder kunnskap om historie, biologi og religion.

Vi trenger alle grunnleggende kunnskap om samfunnet vi lever i, og vi trenger en objektiv orientering om de ulike tilnærming- ene til grunnleggende spørsmål og utfordringer i menneskelivet. Det er derfor viktig for oss alle at vi tar til oss kunnskap også utenfor religionen.